Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Home
  • Oświata
  • Uchwały

Uchwały

Uchwała nr VI/68/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.


Uchwała nr VI/69/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych gminy Wronki w latach szkolnych 2019/2020 do 2022/2023.


Uchwała nr VI/70/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Wronki.


Uchwała nr VI/71/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie gminy Wronki.


Uchwała nr XLIV/374/2018 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.


Uchwała nr XXX/257/2017 - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki.


 Uchwała nr XXX/259/2017 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki.


 Uchwała nr XXX/258/2017 - w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń


Uchwała nr XXVII/235/2016 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół  oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji


 Uchwała Nr XXIII/205/2016 - w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania


 Uchwała Nr XIV/164/2015 - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki


Uchwała Nr XIII/157/2015 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki


Uchwała Nr VIII/90/2015 - w sprawie ustalenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach


 Uchwała Nr V/39/2015 - w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze


Uchwała Nr V/38/2015 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki


Uchwała Nr XLII/339/2014 - w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki


Uchwała Nr XLII/338/2014 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki


Uchwała Nr XLII/337/2014 - w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wronki


Uchwała Nr XLII/336/2014 - w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Wronki


Uchwała Nr XXXVII/317/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń


Uchwała Nr XXVI/212/2012 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
 
 
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23
64-510 Wronki
tel. (067) 254 02 18
kadry@sapo.wronki.pl
 
Czynna w godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30